‘Veel Nederlanders hebben nooit een Pool van dichtbij gezien’

Lesmateriaal over de Poolse bijdrage aan de bevrijding van Nederland

Op vier mei herdenken we alle oorlogsslachtoffers en op vijf mei vieren we onze vrijheid. Daarbij is het bij veel Nederlanders niet bekend hoe groot de rol was van Polen bij onze bevrijding. Daarom hebben we lesmateriaal gemaakt n.a.v. een artikel in de Volkskrant van 24 april 2018 wat daaraan is gewijd.

Daarin vertellen Poolse Nederlanders van de tweede generatie hun verhaal. Zij voelen zich gekwetst als er oneerbiedig over Poolse arbeidsmigranten wordt gesproken. Dan worden ze eraan herinnerd dat zij kinderen zijn van Poolse militairen die een belangrijk aandeel hebben gehad in de bevrijding van Nederland.

We hopen dat dit lesmateriaal het bewustzijn vergroot over het collectieve verleden van Polen en Nederland en bijdraagt tot een beter begrip over en weer.