Op oefenen.nl staat Taalklas; een nuttig gratis oefenprogramma voor beginnende inburgeraars en studenten Nederlands als tweede taal. In vierentwintig thema’s worden de basiswoorden van veel praktische onderwerpen behandeld. Met behulp van foto’s, duidelijke uitspraak en een reeks oefeningen raken de cursisten vertrouwd met woorden en begrippen rond deze thema’s. Onze cursisten stimuleren we daarom altijd Taalklas als extra lesmateriaal te gebruiken.

Ter activering van het gebruik van Taalklas en herhaling van het geleerde, hebben we bij elk thema extra oefeningen gemaakt. Voor cursisten die een thema klaar hebben, zijn deze oefeningen een feest van herkenning. En voor cursisten die nog niet in Taalklas bezig zijn, werkt ons extra oefenmateriaal als stimulans om toch maar eens een kijkje te nemen in die Taalklas.

Onze extra oefeningen zijn vernieuwd! U kunt ze nu op de computer invullen en opslaan.

 

Naar de oefeningen