SAMA SAMA vof, gevestigd aan Oude Stationsweg 2 4611 BZ  BERGEN OP ZOOM, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens
info@samasama.com
Oude Stationsweg 2
4611 BZ  BERGEN OP ZOOM
+31164266624

R.C.J. Buth is de Functionaris Gegevensbescherming van SAMA SAMA vof en is te bereiken via robertobuth@samasama.com

Persoonsgegevens die wij gebruiken
SAMA SAMA vof verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij gebruiken
– Voor- en achternaam
– Geslacht
– Geboortedatum
– Geboorteplaats
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– IP-adres

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij gebruiken
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder uw toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld, dan wel gebruikt, neem dan contact op via robertobuth@samasama.com, dan verwijderen wij deze gegevens.

Met welk doel en op basis van welke grondslag gebruiken wij persoonsgegevens
SAMA SAMA vof verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
–     het afhandelen van uw betaling;
–     het bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren;
–     het creëren van een account bij Muiswerk Educatief om te kunnen werken met de oefen- en testprogramma’s, daarbij worden alleen uw naam en geboortedatum verstrekt om u toegang te verschaffen tot hun programma’s.

Bewaartermijn persoonsgegevens
SAMA SAMA vof bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren een bewaartermijn voor uw persoonsgegevens na het beëindigen van de cursus van maximaal een jaar.

Delen van persoonsgegevens met derden
SAMA SAMA vof verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. SAMA SAMA vof blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
SAMA SAMA vof gebruikt alleen technische en functionele cookies en analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan onze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen en klachtenafhandeling
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door SAMA SAMA vof en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar robertobuth@samasama.com, dan heeft u meteen een bewijs met daarop de datum van uw verzoek.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

SAMA SAMA vof wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Beveiliging van persoonsgegevens
SAMA SAMA vof neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via robertobuth@samasama.com