Onze methodiek

Kennismakingsgesprek of startprocedure

Particulieren: Heeft u belangstelling voor ons aanbod, dan maken we een afspraak voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek. Daarin maakt u uw leerwensen kenbaar en leggen wij onze werkwijze uit. Wenst u gebruik te maken van ons aanbod, dan plannen we de eerste lessen die plaats kunnen vinden na vooruitbetaling.

Bedrijven en organisaties: Voor aanmeldingen van kandidaten geldt voorafgaand aan het traject een verplichte startprocedure. Daarin worden de kandidaten getoetst en op basis daarvan stellen we een trajectplan voor. Starten uw medewerkers binnen twee maanden daarna met dit trajectplan, dan brengen wij 50% korting op de startprocedure in mindering via de eerste factuur.

De werkwijze
Cursisten kunnen met eigen laptop, notebook of tablet tijdens de eerste les direct met het Nederlands aan de slag. Op de eerste bijeenkomst krijgt u duidelijke instructie over het goed gebruiken van het programma. Iedereen kan nu op het juiste niveau met de geselecteerde modules aan de gang. De cursisten werken deels online met Muiswerk en deels met aanvullend lesmateriaal.

Online oefenen -zo vaak en veel u wilt-
Terwijl u thuis of waar dan ook online -zo vaak en veel u wilt- aan de slag gaat met de oefeningen van Muiswerk, volgt de docent online uw verrichtingen en geeft daarover een update per e-mail. Wel is het zo dat de Muiswerktoetsen alleen in het bijzijn van de docenten mogen worden gemaakt. Het toetsen vindt uitsluitend plaats op de leslocatie om de kwaliteit van de certificaten te kunnen waarborgen.

De bijeenkomsten
Per maand zijn er minimaal twee bijeenkomsten. Daarin wordt ook het spreken, als u dat wenst, aangepakt met praktische modules van niveau A1 tot en met 4F. Of de taalcoach van Sama Sama helpt u op uw verzoek bij het schrijven van brieven of bij het gebruik van uw computer.

De certificaten
Over het behaalde resultaat van elke gemaakte module in Muiswerk ontvangt u een certificaat met echtheidsgarantie.