Erkende certificaten

De waarde van de Muiswerkcertificaten

Muiswerk is het online taalprogramma dat wij gebruiken voor onze cursisten van A1 t/m 4F-niveau. Na afronding van elke module ontvangen de cursisten een erkend certificaat dat is gekoppeld aan het Meijerinkniveau. Het inburgeringsniveau is vastgesteld op 1F; het Staatsexamen Programma I staat gelijk aan 2F en na afronding van Staatsexamen Programma II, heeft de cursist niveau 3F.

Onderstaande cursist heeft bijvoorbeeld na afronding van Woordkennis 1 het certificaat behaald op het 1F-niveau.

Op de website van Muiswerk staat precies toegelicht hoe alle taalmodules zich verhouden tot het Meijerinkniveau.

Uit: Muiswerk.nl